Informatie en wettelijke documenten

Om ons beter te leren kennen

Onze klanten vertrouwen ons een financieel vermogen toe dat bijzondere aandacht vraagt. In alle transparantie en met als doel u goed te informeren stellen we u een reeks documenten ter beschikking om onze bank en haar diensten evenals de ermee gepaard gaande reglementering beter te begrijpen en te leren kennen.

Algemene voorwaarden van de Bank

Ontdek de voorwaarden die van toepassing zijn op uw relatie met CA Indosuez Wealth (Europe). Ze bepalen de respectieve rechten en plichten van de Bank en de Klant.

> Download het document

Jaarverslag

U vindt ons ondernemingsproject en onze kerncijfers in ons laatste jaarverslag dat onze activiteit en onze acties in 2019 omschrijft.

> Meer info

Tarieven en voorwaarden

Ontdek onze kosten en commissies evenals tariefsimulaties die aan onze verschillende diensten gekoppeld zijn.

> Tarieven en voorwaarden
> Betalingsrichtlijn - Informatiedocument
> Betalingsrichtlijn - Woordenlijst

Verlies of diefstal van uw bankkaart

Hier vindt u de gegevens van onze leveranciers van bankkaarten in geval van verlies of diefstal:

Visa : (+1) 410 581 3836
MasterCard : (+1) 636 722 7111
Capitol Visa/MasterCard : (+352) 26 15 74 (Advanzia Bank S.A.)
American Express : (+44) 1 273 576 136